Historikk

Brønnøy Kranservice AS ble etablert i 1993 etter å ha vært en underavdeling til firmaet Hans Kr. Ormøy AS siden 1985. Da Hans Kr. Ormøy AS ble avviklet i 1993, ble Brønnøy Kranservice registrert som aksjeselskap i Brønnøysundregistrene, og ble et selvstendig foretak. I tiden som fulgte var hovedaktiviteten utleie av maskiner og tjenester, der mobilkran var hovedtyngden av driften.

På slutten av 90-tallet var ordretilgangen- og anleggsaktiviteten i området så lav at det ble besluttet å avvikle aktiviteten i firmaet, men å beholde firmaet registrert i Brønnøysundregisteret.

Etter at Brønnøy Kranservice AS lå passivt i noen år, har det igjen stått opp, og ble sommeren 2011 satt i aktiv tjeneste igjen – denne gangen innen kurs og opplæring. I forbindelse med den nye starten, ble firmaet registrert i Brønnøysundregistrene med underavdeling ”Brønnøy Maskinopplæring”.

Bedriftens offisielle navn er i dag:

Brønnøy Kranservice AS, avd. Brønnøy Maskinopplæring

Personvern