Kursoversikt

front

ADR–kurs arrangeres gjennom Brønnøy Kranservice AS, men det blir leid inn godkjent instruktør ved hvert tilfelle.

front

ADK står for; Anlegg, Drift og Kontroll, og retter seg mot ansvarshavende innen vann- og avløpsarbeid i grøft.

front

Kurset gir kunnskap om sikre metoder for fjerning av asbestholdige materialer, samt pakking, isolering og transport til organisert mottak.

front

Bedriftsopplæring/fadderordning er et alternativ til praksisopplæringen på disse kursene, der det avtales med en bedrift som innehar den type utstyr det skal gjøres opplæring på (eks. kran, gravemaskin, truck osv.). Det er kandidaten selv som må skaffe denne avtalen med bedriften.

front

Brønnøy Kranservice AS kan tilby deg å ta et båtførerkurs på ca. 28 timer.

front

Ved gjennomføring av D5L-kurs, står YNF faglig ansvarlig for at kurset blir gjennomført ihht. Sjøfartsdirektoratets læreplaner, og Brønnnøy Kranservice AS har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen lokalt.

front

For å begynne på mobilkranopplæring, må du først gjennomføre opplæring på G11 – Løfteredskap.

front

G11 – Løfteredskap/stropp er en opplæring som gir deltakerne inngående kunnskap om bruk av løfteredskap – altså redskapet som befinner seg mellom krankrok og last.

front

For å ta opplæring på Traverskran, må modul 1.1 – Fellesteori, og G11 Løfteredskap/Stropp være gjennomført og godkjent.

front

For å kunne begynne på opplæring på G8/G20 – Lastebil/Fastmontert- kran, må modul 1.1 – Fellesteori og G11 – Løfteredskap/Stropp være gjennomført og bestått.

front

Brønnøy Kranservice AS kan tilby gjennomføring av den teoretiske delen av Masseforflytningskurs. For å begynne på teorien på Masseforflytningskurset (modul 2.1) (tidligere anleggsmaskinkurs, og før det; 40- timers kurs), må modul 1.1 – Fellesteori være gjennomført og bestått.

front

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring (Anleggsmaskiner, kraner og trucker). Modulen har en hovedtekst som sier; Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.

front

Personløfterkurset gir en felles teoretisk opplæring for alle typer personløftere, og krever typeopplæring på den aktuelle personløfter du skal arbeide med. Opplæringen gjennomføres over en dag.

front

Grunnopplæring for bruk av liten truck, går opp til trucker med maksimal løftekapasitet til og med 10 tonn. Har trucken kapasitet over 10 tonn, må kompetansen bygges på for stortruck, dette kan skje etter at du har kjørt liten truck i minimum ett år og gjennomført en påbyggingsopplæring for stortruck.

front

Alle som har VHF om bord i båten sin, plikter hele tiden å ha lyttevakt på kanal 16 – redningskanalen. Brønnøy Kranservice AS kan tilby kurs i SRC/VHF Maritim Radiotelefoni.

front

Grunnkurs i varme arbeider gjennomføres over 7,5 – 8 timer. Gjennomført grunnkurs i varme arbeider gir et personlig sertifikat.

Personvern