Truck

Grunnopplæring for bruk av liten truck, går opp til trucker med maksimal løftekapasitet til og med 10 tonn. Har trucken kapasitet over 10 tonn, må kompetansen bygges på for stortruck, dette kan skje etter at du har kjørt liten truck i minimum ett år og gjennomført en påbyggingsopplæring for stortruck. For å begynne på opplæring på truck (liten truck), må modul 1.1 – Fellesteori være gjennomført.
 
Teoridelen av truckopplæringen (modul 2.2) går over 14 timer inkl. avsluttende prøve. I tillegg skal det gjennomføres en gjennomgang av praktisk bruk (modul 3.2) som går over 6 timer. Dette er en gjennomgang av funksjoner og virkemåter på de aktuelle trucktyper.
 
Etter at dette er gjennomført, er det klart for mengdetrening i praktisk kjøring (modul 4.2). Dette kan gjennomføres både som bedriftsopplæring (fadderordning) og gjennom opplæringsvirksomheten.
 
Tidsramme for opplæring gjennom bedrift er 20 timer + oppkjøring.
 
Tidsramme for opplæring gjennom opplæringsvirksomheten er 14 timer.
 
Etter gjennomført godkjent opplæring, gir dette T1 – T2 – T4 i kompetansebeviset.
Personvern