Personløfter/ Lift

Personløfterkurset gir en felles teoretisk opplæring for alle typer personløftere, og krever typeopplæring på den aktuelle personløfter du skal arbeide med. Opplæringen gjennomføres over en dag. Dersom du i arbeidssammenheng skal benytte Personløfter/Lift for å få jobben gjort, kreves det dokumentert opplæring på bruk av dette utstyret før det tas i bruk.
Personvern