G11 - Løfteredskap/stropp

G11 – Løfteredskap/stropp er en opplæring som gir deltakerne inngående kunnskap om bruk av løfteredskap – altså redskapet som befinner seg mellom krankrok og last. Statistisk sett er de fleste ulykker som er knyttet til kranbruk å finne ifbm. løfteredskapet, det er derfor viktig å fokusere på god opplæring i bruk av dette utstyret.
I forkant av G11 kurset, skal det være gjennomført modul 1.1 – Fellesteori, som går over 8 timer. Dette er en modul som er rettet mot HMS, og har arbeidsteksten; Arbeidsmiljø – ansvar og konsekvenser.
Dersom denne modulen er gjennomført på tidligere opplæringer, slipper man å ta den igjen.
G11 – Løfteredskap/stropp er godkjent både onshore (på land) og offshore.
G11 – modulen gjennomføres over 16 timer uten modul 1.1 – Fellesteori, eller totalt 24 timer med modul 1.1 – Fellesteori.
Personvern