Bedriftsopplæring/fadderordning

Bedriftsopplæring/fadderordning er et alternativ til praksisopplæringen på disse kursene, der det avtales med en bedrift som innehar den type utstyr det skal gjøres opplæring på (eks. kran, gravemaskin, truck osv.). Det er kandidaten selv som må skaffe denne avtalen med bedriften. Når avtalen er gjort, skal det utformes en skriftlig kontrakt på opplæringsforholdet, der bedriftsledelse, fadder og opplæringsvirksomhet skal signere og beholde hver sin part.

Ifbm. mengdetrening på praktisk kjøring av maskiner og utstyr, skiller vi mellom to metoder.

Man kan gjennomføre mengdetreningen som del av kurset hos opplæringsvirksomheten, eller man kan ta denne opplæringen som bedriftsopplæring/fadderordning.

Bedriftsledelsen skal sørge for at fadderen som velges til oppgaven, skal ha minimum 5 års relevant erfaring på den type utstyr det skal drives opplæring på, og påse at fadderen sørger for at opplæringen skjer i henhold til opplæringsplan for angjeldende utstyr.
 
Etter at den pålagte mengden med trening er utført- og fadderen anser kandidaten til å beherske alle punktene i læreplanen, og til ellers å være godt skikket til egenhendig føring av faget, er det fadderens oppgave å ta kontakt med opplæringsvirksomheten for bestilling av oppkjøring for kandidaten.
 
Personvern