G1 - Mobilkran

For å begynne på mobilkranopplæring, må du først gjennomføre opplæring på G11 – Løfteredskap. Den teoretiske delen av opplæringen går over 32 timer, og avsluttes med en skriftlig prøve. I tillegg skal det også gjennomføres en modul for praktisk bruk (modul 3.4) på 16 timer, som går på grunnleggende prinsipper for oppstart på modulen for den praktiske delen av kurset.

Den praktiske delen (modul 4.4), mengdetreningen, kan gjennomføres på to forskjellig måter; enten gjennom opplæringsvirksomheten- eller som fadderordning i bedrift.
Alternativ 1 – gjennom opplæringsvirksomhet: 80 timer
Alternativ 2 – Bedriftsopplæring: 160 timer
Personvern