G4 – Bro- og Traverskran

For å ta opplæring på Traverskran, må modul 1.1 – Fellesteori, og G11 Løfteredskap/Stropp være gjennomført og godkjent. Den teoretiske delen av traverskrankurset (modul 2.7), går over til sammen 16 timer. I tillegg kommer 8 timer praktisk bruk (modul 3.7) – som er en gjennomgang av funksjonene- og virkemåtene på traverskraner.
 
Når teoretisk prøve er gjennomført- og bestått, gjenstår mengdetrening på praktisk kjøring (modul 4.7). Dette kan gjennomføres både som bedriftsopplæring (fadderordning), eller som opplæring gjennom opplæringsvirksomheten.
 
Tidsrammen for modul 4.7 som bedriftsopplæring er 32 timer + oppkjøring.
 
Tidsrammen for modul 4.7 gjennom opplæringsvirksomheten er 16 timer.
 
Bestått kurs gir G4 på kompetansebeviset.
Personvern