D5L - Fritidsbåtskipper

Ved gjennomføring av D5L-kurs, står YNF faglig ansvarlig for at kurset blir gjennomført ihht. Sjøfartsdirektoratets læreplaner, og Brønnnøy Kranservice AS har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen lokalt. Fritidsbåtskipper er en som innehar det maritime sertifikatet som offisielt har betegnelsen D5L. Sertifikatet utstedes av Sjøfartsdirektoratet og gir rett til å føre fritidsbåter med over 15 meters lengde og inntil 24 meter (tidligere inntil 50 bruttotonn) i stor kystfart. Med tilleggskurs kan man utvide til D5LA (A = astronomi); fartsområdet blir da «World wide».
 
Selv om navnet er «Fritidsskippersertifikat» så brukes dette også i næringsvirksomhet. For RIBèr og tilsvarende som fører inntil 12 passasjerer er det et minstekrav med D5L–sertifikat. Man må i tillegg ha sikkerhetsopplæring ihht. IMO60, minst SRC-radiosertifikat og legeattest skal være fra godkjent sjømannslege.
 
Opplæringen gis ved godkjente skoler, og etter bestått eksamen og praktisk utsjekk kan kandidaten søke direktoratet om sertifikat. Minstekravet til fartstid (minst 3 år med båt over 8 meter) kan erstattes med praktisk utsjekk ved godkjent skole.
 
I utdanningen inngår seks moduler.
 
Brønnøy Kranservice AS har samarbeid med Ytre Namdal Fagskole, Nautisk linje på Rørvik.
Personvern