SRC/VHF Maritim Radiotelefoni

Alle som har VHF om bord i båten sin, plikter hele tiden å ha lyttevakt på kanal 16 – redningskanalen. Brønnøy Kranservice AS kan tilby kurs i SRC/VHF Maritim Radiotelefoni.  Skulle det oppstå problemer når man ferdes på sjøen er det ikke alltid dekning for mobiltelefon, og heller er det ikke sikkert vi har telefonnummeret til de båtene som er i nærheten, DA kan det være livbergende å rope opp alle båter i nærheten for hjelp på VHFèn.
Personvern