Asbestsanering

Kurset gir kunnskap om sikre metoder for fjerning av asbestholdige materialer, samt pakking, isolering og transport til organisert mottak. Fjerning av gammel asbest som; eternitplater, eternitrør, asbesttråd etc, omhandler arbeid med svært helseskadelige stoffer som må behandles på organisert sikker måte.
 
For å gjøre denne type arbeid på lovlig og sikkert vis- og slik at det ikke medbringer fare for liv og helse, kreves det opplæring i asbestsanering.
 
I kurset gis det også opplæring i bruk av lovpålagt verneutstyr for denne type arbeid.
 
For at kurs kan bli gjennomført hos oss, kreves det minimum 12 deltakere.
 
Bestått kurs gir sertifikat med begrenset gyldighetstid.
Personvern