ADK

ADK står for; Anlegg, Drift og Kontroll, og retter seg mot ansvarshavende innen vann- og avløpsarbeid i grøft.
Når det skal gjennomføres grøftarbeid der vann og avløp involveres, stilles det nå krav om at minst en ansvarshavende ifbm arbeidet har gjennomført kurs og skaffet seg kompetanse innen ADK.
 
Kommunene (som i hovedsak har ansvaret for dette rørnettet) krever at entreprenører som leies inn til denne type arbeid, skal kunne fremlegge dokumentasjon i form av ADK- sertifikat for å bli tatt i betraktning for jobben.

Brønnøy Kranservice AS arrangerer ADK- kurs ved behov, der vi leier inn ansvarlig godkjent kursholder for komplett kurs.
 
Kurset går over tre samlinger à 4 dager, og avsluttes med prøve.
Personvern