ADR

ADR–kurs arrangeres gjennom Brønnøy Kranservice AS, men det blir leid inn godkjent instruktør ved hvert tilfelle. Dersom du skal transportere farlig gods etter vei, skal du på forhånd ha fått opplæring i sikker håndtering av dette.

Det finnes ulike klasser på sertifikatet som utstedes etter gjennomført opplæring, slik at du kan velge den eller de klasser som passer for ditt behov. Dette må du ha klart før påmelding slik at du får riktig klasse(r).

Gjennomført og bestått opplæring gir sertifikat for den eller de klassene det er gjennomført opplæring på.
Personvern