Varme Arbeider - Grunnkurs

Grunnkurs i varme arbeider gjennomføres over 7,5 – 8 timer. Gjennomført grunnkurs i varme arbeider gir et personlig sertifikat. Forsikringsselskapene har stilt krav om at de som skal utføre brannfarlig arbeid i jobb, skal kunne dokumentere at opplæring er gjennomført ved å kunne fremlegg gyldig sertifikat.
 
Direktoratet for Arbeidstilsynet har stilt seg bak forsikringsselskapenes krav til opplæring og kompetanse, og lagt samme krav inn i relevant lovverk.
 
Det kreves av kandidatene skal ha gjennomført slokkeøvelse for å få godkjent opplæringen. Denne slokkeøvelsen kan enten gjennomføres i bedriften (evt. flere bedrifter gjennomfører felles slokkeøvelse), gjennom Brannvesen eller som del av kurset.
Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

Sertifikatets gyldighetstid er 5 år fra utstedelsesdato, og må fornyes innen utløpsdato.

Dersom sertifikatet ikke blir fornyet innen utløpsdato, må nytt grunnkurs gjennomføres dersom denne kompetansen er nødvendig for å utføre sikkert og lovlig varmt arbeid.
Personvern