Modul 1.1 – Fellesteori

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring (Anleggsmaskiner, kraner og trucker). Modulen har en hovedtekst som sier; Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.

Denne modulen er en HMS-basert modul som retter seg spesielt mot bruk- og eie av maskiner og utstyr, og der ansvarsfordelinger, rettigheter og plikter er godt belyst.

Modulen er forankret i Direktoratet for Arbeidstilsynets statistikker over arbeidsulykker, der den største årsakssammenheng ofte er å finne som menneskelig svikt. Modulen er derfor spisset for å kunne skape en bedre individuell holdning til sikkerhet ved bruk av farlig arbeidsutstyr.

01.01.2001 ble regelverket endret, slik at opplæring av denne art ble delt opp i moduler for å bevisstgjøre viktigheten av opplæringen.

For de som kan dokumentere at de har gjennomført- og bestått modul 1.1 – Fellesteori etter 01.01.2001, slipper å gjennomføre denne igjen, og kan således begynne rett på ønsket opplæringsrekke.

Modul 1.1 – Fellesteori vil ikke komme på kompetansebeviset da den er obligatorisk for å kunne starte på den øvrige opplæringen.

Dersom du tidligere har gjennomført denne modulen uten å ta videre opplæring, må du skaffe dokumentasjon fra kursholder før videre opplæring kan påbegynnes, eller du må gjennomføre den på nytt.

Personvern