M – Masseforflytningsmaskiner (Anleggsmaskiner)

Brønnøy Kranservice AS kan tilby gjennomføring av den teoretiske delen av Masseforflytningskurs. For å begynne på teorien på Masseforflytningskurset (modul 2.1) (tidligere anleggsmaskinkurs, og før det; 40- timers kurs), må modul 1.1 – Fellesteori være gjennomført og bestått. Vi har ikke godkjenning for selv å stå ansvarlig for denne modulen innen sikkerhetsopplæring, men ved tilstrekkelig etterspørsel/påmelding, leies denne tjenesten inn fra annen godkjent sertifisert virksomhet som vi har avtale med.
 
Teoridelen for denne modulen er felles for alle maskintyper som ligger under denne type opplæring, og går over 32 timer, teorimodulen avsluttes med prøve.
 
I dette arrangementet har vi ikke mengdetrening i praktisk kjøring gjennom opplæringsvirksomhet, slik at alle som har bestått teoretisk prøve etter endt teoretisk opplæring, må gjennomføre mengdetrening i praktisk kjøring gjennom fadderordning.
 
Du kan selv velge hvor mange maskintyper du ønsker komplett opplæring på (en eller flere), og kan ved senere anledning bygge på med flere typer. I og med at teoridelen er felles for alle maskintypene, kan du når som helst avtale med instruktøren og aktuell fadder i en bedrift om mengdetrening på aktuell maskin.
 
Det skal minst være 32 timers opplæring på praktisk kjøring før fadderen kan melde kandidaten opp til oppkjøringsprøve.
Personvern